Fles nooit leeg

 

WAAROM MOET ER TIJDENS DE WINTERBERGING STEEDS EEN BEETJE LUCHT IN DE DUIKFLES BLIJVEN?

Reeds sedert 1964 staat achter op onze luchtabonnementen een vermelding nooit alle lucht uit de flessen laten tijdens winterberging.

Waarom eigenlijk?

We vertrekken vanuit de veronderstelling dat de fles EURONORM lucht bevat. Dit wil zeggen dat o.a. de luchtvochtigheidsgraad kleiner moet zijn dan 0.001%. Met andere woorden, quasi onmeetbaar met de meest gangbare meetapparatuur.

Als je daar niet zeker van bent moet de fles open om te controleren, anders heeft alle verdere actie geen enkele zin.

De ons omringende lucht bevat in verhouding tot de weersomstandigheden veel of zeer veel water. Dit wordt uitgedrukt in luchtvochtigheid en gemeten met een hygrometer.

Moesten we deze omgevingslucht gewoon samendrukken en ongefilterd in onze duikfles pompen, zou deze binnen de kortste keren helemaal geoxideerd of verroest zijn aan de binnenkant.

Hetzelfde gebeurt ook als je b.v. de duikfles helemaal laat leeglopen en daarna de kraan laat openstaan. Door opwarming van de lucht (b.v. overdag wanneer de temperatuur oploopt) zal ook de duikfles warmer worden en het overblijvend gas in de fles gaat uitzetten. Door de open kraan kan die uitgezette lucht natuurlijk gewoon ontsnappen. Maar ’s nachts koelt over het algemeen de lucht af waardoor het omgekeerde effect ontstaat.

Door diezelfde open kraan gaat nu die in onze contreien soms zeer vochtige lucht in de fles komen met het nefaste, hierboven beschreven, gevolg.

Dat deze roestinwerking snel gaat, kan je merken bij nieuwe flessen die één winter zijn blijven open staan. Het jaar daarop worden ze afgekeurd voor… overdreven “roestinwerking!”

Nog veel sneller gaat het als de fles (met een 2-trapsontspanner) onder water helemaal leeg gemaakt wordt en de ontspanner op de fles met de kraan open blijft onder water (b.v. na een duik laat je de flessen onder de boot hangen of aan het strand in het water liggen). Dit is nog veel erger dan luchtvochtigheid. Zeker als het dan nog eens zout water is, dan gaat de corrosie zeer snel.

Er zijn reeds verschrikkelijke ongevallen gebeurt met quasi nieuwe flessen die door die enorme corrosiewerking ontploft zijn tijdens het vullen.

 

 

© Fr. Desmet