De alternatieve luchtbron

Tweede alternatieve luchtbron – octopus of welke naam je het kind ook geeft, de bedoeling is, bij eender welke onverwachte luchtpanne toch lucht te hebben om minstens te kunnen opstijgen.

Maar omdat zo’n probleem zich in de praktijk nooit op voorhand aankondigt en je dan meestal nog juist uitgeademd hebt, is razend snel handelen van primordiaal belang.

Een aantal duikers die hiermee al eens echt geconfronteerd geweest zijn, hangen die alternatieve luchtbron met een rekker om hun nek.

Het gebeurt maar al te dikwijls dat het “slachtoffer” in een vlaag van zelfbehoud gewoon uw mondstuk uit de mond rukt (en het meestal ook niet meer teruggeeft).

Je mag dan nog een kleurrijke (meestal gele) alternatieve luchtbron hebben, zelf heb je daar natuurlijk niets aan.

Belangrijkste is, deze luchtbron zelf zo rap mogelijk vinden voor uw zelfbehoud en in dat geval is de positie rond de hals niet eens zo’n slecht idee (alle jackets van Aqualung hebben daarvoor het beter alternatief. Een aparte plaats om het tweede mondstuk in te steken).

Vermits nu een verplichte opleiding met alternatieve luchtbron met bijhorende proeven is voorzien voor alle brevetten, wordt er toch naar een soort uniformiteit gestreefd, zodanig dat bij een reëel incident mettertijd iedereen op dezelfde manier reageert (wishful thinking?)

Toch enkele belangrijke misvattingen rechtzetten:

  • Die tweede luchtbron hoeft niks bijzonders te zijn is een totaal verkeerde opvatting. In een noodsituatie zeker is voldoende lucht nog belangrijker dan tijdens de normale duik! Die tweede ontspanner hoeft niet het meest gesofistikeerde instrument te zijn, eerder een onverwoestbaar, altijd werkend ding en die kosten niet eens veel geld (± 150 €)
  • Een “octopus” of een bijkomende tweede trap is meer dan voldoende?! Natuurlijk niet. Als er wat verkeerd loopt met uw ontspanner is het meestal de eerste trap waar zich het probleem voordoet. Geen enkele tweede trap daarop aangesloten werkt dan nog. Niet voor niets heeft de Europese commissie beslist dat een onafhankelijke luchtbron zelfs op een tweede kraan moet gemonteerd zijn.(EN 250:2000/A1)
  • Eender welke tweede trap voldoet als alternatieve ontspanner: Niet juist! Meer dan eens “grabbelt” het slachtoffer naar eender welke luchtbron en steekt dat zonder zien in zijn mond. De meeste ontspanners hebben een uitlaat die standaard onderaan staat. Als je die onderste boven in de mond steekt onder water loop je risico water binnen te krijgen. Iemand die op dat ogenblik reeds in de problemen zit, loopt een groot risico zich te verslikken met alle nefaste, soms dodelijke gevolgen daaraan verbonden.

Een beperkt aantal merken brengen een tweede trap uit waar de uitlaat aan de zijkant staat (zie ABX en Egress  foto)

absegress

 

Bij dit type ontspanner maakt het niets uit hoe je die in de mond steekt, daar is geen boven- of onderkant aan.

Opgelet! er bestaan levensgevaarlijke dergelijke type ontspanners. Wegens juridische risico’s mag dat niet gepubliceerd worden maar als je het model en type NIET op deze website vindt is het minstens verdacht.Bovendien zullen dergelijke gevaarlijke ontspanners op de veel gebruikte (maar onnodige en onzinnige) testbanken als OK bevonden worden. (Dit is geen fictie maar echt!)

(de enige betrouwbare testbank zijn mijn longen en de effectieve onderwater test, de rest zijn gesofistikeerde stofzuigers met allerhande elektronische toeters en bellen)

 

Tot slot nog één belangrijke opmerking: Ook al gebruik je die tweede luchtbron amper. Laat die niet los rondslingeren onder water (zoals het ook veel te veel gebeurt met manometers en consoles) Je moet er niet aan denken wat er zou gebeurd zijn moest “iemand” de alternatieve luchtbron van bijgevoegde foto in zijn mond gestoken hebben en geprobeerd te ademen?!
Dit is niet de juiste plaats om “het slijk der aarde” in op te slaan.

slijk in ontspanner

 

 

© Fr. Desmet