Poseidon ontspanners

logoPoseidon

 

Voorlopig niet verkrijgbaar (ook geen wisselstukken voor onderhoud)

 

Poseidon ontspanner

AQUASPORT was de eerste vertegenwoordiger van Poseidon in België.

In 1965 waren deze ontspanners zo revolutionair, niet enkel van uiterlijk, maar vooral op het vlak van in- en uitademcomfort.

Geen enkel merk kon op dat ogenblik wedijveren met deze ontspanner en binnen de kortste keren dook bijna heel Antwerpen met een Poseidon. ( reden waarom je vandaag aan een oude “Poseidon duiker” nog steeds niet moet proberen hem wat anders aan te smeren.

Waarom zijn deze ontspanners dan de dag van vandaag niet meer zo populair?

De redenen zijn veelzijdig.

Poseidon ontspannerPoseidon kende door de inzet van Aquasport in België zo’n succes dat het “nieuwe” management in Zweden een onafhankelijke invoerder wou. Niet iemand die ook nog eens 5 – 6 andere merken voerde.

Maar… Deze ontspanners waren en zijn nog altijd niet die conventionele toestellen die men met een breekijzer en een hamer kon herstellen.

Je moet al een serieuze technische knobbel hebben wil je de opleiding in de fabriek nog maar kunnen volgen.

Degene die de vertegenwoordiging van Poseidon deed na Aquasport heeft door zijn geknoei de meeste mensen afkerig gemaakt van deze ontspanners, want éénmaal dat die daar nagekeken waren, functioneerden die niet meer.

Ook nog in de tachtiger jaren werd een totaal nieuw, revolutionair concept op de markt gebracht, De MAXIMUM.
Dit bleek na verloop van tijd een waardeloos product te zijn. Dus véél te vroeg op de markt gebracht.

Maar in plaats dat Poseidon dit toegaf en deze toestellen allemaal van de markt haalde, hebben ze de schuld aan de duikers gegeven die daar onhandig mee omgingen. Tja…?

Buiten AQUASPORT weten de andere winkeliers niet eens waar ze zich moeten wenden. Een Duitser, een Hollander en een Fransman claimen allemaal “Belgische” invoerder te zijn.
Bovendien hanteren die ook nog eens allemaal andere prijzen!

Poseidon blijft een hoogstaand product, maar buiten Aquasport zult ge niet veel mensen vinden die daar verstand van hebben, laat staan herstellingen kunnen uitvoeren.

Daarbij zijn de producten relatief duur, temeer daar de andere constructeurs natuurlijk in de loop der jaren niet bij de pakken bleven zitten en zelf nu ook dergelijke hoogstaande producten op de markt brengen.

Het blijft natuurlijk een pluspunt dat er nog steeds gezegd wordt “zeker zo goed als een Poseidon”.

Meer en meer wordt de uitdrukking nu ” zeker zo goed als een LEGEND van Aqualung” gebruikt.

© Fr. Desmet