Periodiek onderhoud

Als je leven je lief is en zo weinig mogelijk risico’s wilt lopen, is het aanbevolen éénmaal per jaar, of na 100 duiken, uw ontspanner (ademautomaat) grondig te laten servicen. ( sommige constructeurs schrijven voor hun topklasse soms een langere periode voor, zie hierover hun handleiding.)

Hiermee bedoelen we niet het degelijk spoelen, wat na elke duik moet gebeuren, ook niet het opblinken aan de buitenkant, wat iedereen individueel wel kan, maar de automaat helemaal uit elkaar halen, elk onderdeeltje grondig controleren, reinigen of vervangen.

Elk merk, elke automaat heeft zijn eigen technische eigenschappen en specifieke afstellingen met zeer gespecialiseerd gereedschap.

Iemand die niet de specifieke technische opleiding heeft genoten en daarbij de jaarlijkse bijkomende technische seminaries niet volgt die door elke respectabele constructeur wordt gegeven, blijft maar best van deze toestellen af!

De meeste constructeurs geven op hun website wel aan wie hun ERKENDE hersteldiensten zijn (NIET hetzelfde als erkende dealer!)

De realiteit is nochtans meermaals anders.

De gepensioneerde bakker, beenhouwer, chauffeur, aannemer, heeft nu een zee van tijd en gaat zich in zijn club bezig houden met het “materiaal” . Een postje dat meestal toch niemand graag doet.

Hij voelt zich dan van de ene op de andere dag geroepen om ontspanners, flessen, kranen en reddingsvesten van de club te onderhouden. Soms neemt hij er zelfs nog wat persoonlijk materiaal van de leden bij, met uiteraard alle nefaste gevolgen van dien.

Het is ook niet de taak van de duikinstructeurs om uitgebreid technische uitleg te geven over duikmateriaal.

Hoe alle materiaal veilig moet gebruikt worden en hoe het dagelijks te onderhouden is hun taak. ( je vraagt toch ook niet aan uw rij-instructeur hoe je uw motor moet afstellen ).

Bij Aquasport heb je niet enkel de garantie van 50 jaar ervaring (ik deed al herstellingen als de meeste huidige duikfabrikanten niet eens bestonden!- heb je nog een 1 traps MISTRAL van de jaren stillekes? breng hem maar, ik zorg dat hij terug perfect functioneert ), maar ik volg ook ieder jaar alle technische seminaries bij alle fabrikanten van de door ons verdeelde merken.

Let wel, niet alle merken worden hier onderhouden en automaten die ergens anders gekocht zijn laat je bij voorkeur ook daar onderhouden.

Ik houd mij, zoals elders vermeld, ook niet bezig met onnozele “testcertificaten!?” uit te schrijven die enkel maar gegevens registreert die de “stofzuiger”, het apparaat dat daarvoor gebruikt wordt, vermeld.

© Fr. Desmet