Reglementaire herkeuringen

Op het huidige ogenblik zijn de reglementen voor herkeuringen van sportduikmateriaal, inclusief de duikflessen die voor verschillende ademmengsels kunnen gebruikt worden, aan een grondige herstructurering bezig.

Derhalve zal deze site regelmatig aangepast worden aan de huidig gangbare reglementering.

Duikflessen die gebruikt worden voor sportduiken, dus deel uitmaken van een “autonoom duiktoestel” worden door de wetgever apart behandelt. Omdat deze toestellen ook vervoerd worden, vallen ze voor een gedeelte ook onder het Europese ADR. verdrag dat richtlijnen uitvaardigt voor transport van “gevaarlijke” goederen langs de weg.(wordt in sommige landen zoals bv Duitsland zeer streng toegepast)

De herkeuringsperiode is 30 maanden, maar  sommige ons omringende landen hanteren nog strengere reglementen.

Hierdoor is het best mogelijk dat Belgische duikflessen voor ons land nog binnen de termijn vallen, maar in een ander land niet meer gevuld worden.

Probleem is, dat er op dit ogenblik nog steeds zeer gevaarlijke situaties bestaan in België, en de toestand is dus helemaal niet duidelijk. Ieder “erkend organisme” en dat zijn er nogal wat in België, interpreteert de wetgeving naar zijn eigen goeddunken (lees “geldbeugel”)

In alle moderne onze omringende Europese landen bestaat er slechts één “erkend organisme” die alles controleert. Dit is trouwens onderdeel van de Europese richtlijn: Eén controlerende organisatie per land, aanvaard door de Europese Commissie.

Stel je even voor, je wagen wordt afgekeurd in station X, No problem, ik rij naar station Y, waar mijn rode kaart zo wordt omgezet in een groene.

Wel, dit is ongeveer wat er gebeurd de dag van vandaag met duikflessen.

Het tweede probleem is desnoods nog schrijnender.

Herkeuring station X, die zich hoofdzakelijk bezig houdt met het keuren van “industriële flessen” (trouwens de grootste markt) heeft iemand in dienst die toevallig ook duikt.

Dus zij nemen er wel die enkele duikflessen bij. MAAR, industriële luchtflessen worden gebruikt om machines aan te drijven. Deze machines kunnen NIET op ademlucht draaien wegens “te droge lucht”.

Dus… op deze flessen passen zij terecht na de herkeuring de toegelaten toevoeging van “protectie olie” toe.

In een andere rubriek op deze website vind je dat eender welke olie, ja zelfs frituurolie, kankerverwekkend is als ze verstuift wordt, hetgeen constant gebeurt in een duikfles tijdens het vullen en bij elke ademteug.

Er zijn verschillende duikers/duiksters met ernstige longproblemen bekend, waarbij “olienevel” op de longalveolen wordt geconstateerd.(je zult maar van longkanker sterven zonder ooit één sigaret gerookt te hebben)

Ook bij “vullen van een duikfles” op deze website vind je de EN 12021 norm terug. Hierin staat toch duidelijk wat de norm is. Bovendien staat er voor reuk en smaak = NIETS/GEEN REUK,GEEN SMAAK.

 

 

 

© Fr. Desmet