Vullen van duikflessen

Wegens de enorme verhogingen van de elektriciteit- en andere energieprijzen zijn wij genoodzaakt geweest na meer dan 40 jaar, om de aandrijving van de compressor te halveren en van waterkoeling naar luchtkoeling over te gaan. Dit betekend uiteraard ook dat het vuldebiet gehalveerd is.(wij kunnen per dag nog amper de helft vullen van vroeger)

Zoals reeds bekend is hierdoor het jarenlange gratis vullen voor instructeurs weggevallen maar ook het vullen van duikflessen die niet bij Aquasport zijn gekocht kunnen slechts met mondjesmaat gevuld worden.

Om teleurstellingen te voorkomen kun je best ofwel uw fles aan een “vulstation” vullen of anders bij de verkoper van uw fles(sen).

 

 

HulpstukkenZuurstofNitrox

Reglementering

Wegens het groot aantal ongevallen waaronder verschillende met dodelijke afloop worden nog enkel flessen gevuld die aan de wettelijke normen en testdata voldoen en door ons zijn gecontroleerd,ook op schroefdraad van kraan/fles en oliereuk.

Het vullen van duikflessen met ademlucht is aan heel veel reglementen gebonden. Er bestaat ook een Europese norm voor ademlucht ( EN 12021 ).

EN12021 (in ’t kort)

  • Oxygen: 20-22%
  • CO: <15ml/m²
  • CO2: <500ml/m²
  • olie nevel: <0.5mg/m²
  • reuk/smaak: niets
  • vervuiling: niets*
  • water: niets
  • waterdamp: <35mg/m²**

* No concentration > 1/10 of assigned occupational exposure limit
** voor lucht boven 200 bar

Heel wat informatie vind je daarover op verschillende websites, o.a op:

http://www.scubaengineer.com/tank_servicingx.htm(kun je o.a. eens zien wat er kan gebeuren met duikflessen)

www.breathingairsystems.co.uk – www.bauer-kompressoren.de of www.test-lab.com/airanal.htm en vele andere.

Een intensieve controle op de kwaliteit van de lucht, al dan niet automatisch, is een noodzaak, maar niet iedereen kent de reglementen en nog erger is het dat er heel dikwijls geen rekening mee gehouden wordt.

flessenvullen

Gevaren

Eender welke soort olie veroorzaakt kanker, zeker als ze verstuift wordt, hetgeen constant gebeurt in een duikfles. Om nog niet te spreken van CO en CO2. Waterdamp zorgt dan weer voor roest in de flessen en bevriezen van ontspanners. Het fenomeen van de “botsende moleculen” van het gas tijdens het vullen zorgt voor de verhitting van de duikfles. Eén of andere pipo meent dan dit fenomeen te kunnen stoppen door flessen te vullen in een “waterbak!”. Het enige wat daarmee bereikt wordt is dat het metaal zo plots wordt afgekoeld dat er trillingen ontstaan waardoor een duikfles binnen de kortste keren door materiaalvermoeidheid gaat barsten of ontploffen (kan met een nieuwe fles binnen het jaar gebeuren!).

Meer en meer worden andere mengsels gebruikt waarbij het percentage zuurstof verhoogt. Maar zuurstof gedraagt zich zeer agressief als er olie in de omgeving is. Door het vorig beschreven fenomeen van verhitting is het zelfs al gevaarlijk bij lucht (21%) laat staan bij hogere concentraties (bij partieel vullen wordt zelfs eerst zuivere zuurstof (100 % ) in de fles gepompt. Als één druppeltje olie binnen in de kraan spontaan ontbrandt gaat het hele boeltje de lucht in, inclusief de omstanders!)

Wegens het fenomeen van de hoger vermelde “botsende moleculen” en de dunwandige 300 bar carbonflessen worden deze flessen tijdens het vullen veel warmer dan de gewone dikwandige stalen flessen. Dit resulteert in een drukverschil van ± 10% dat enkel kan opgevangen worden door de flessen te laten afkoelen ( NIET in een koud waterbad steken) en daarna nog eens bij te vullen, maar daar gaan uiteraard uren aan voorbij.

Het is dus niet “uwe vulboer die uw flessen weeral eens maar half gevuld heeft” maar een van onze voorouders met de naam GAY-LUSSAC die verantwoordelijk is (googel die gast maar eens als je er tijdens de theorielessen nog niet over gehoord hebt)

 

 

© Fr. Desmet